top of page
Vyhledat

Telomery a jejich význam pro stárnutí lidského organismu

...Telomery „kontrolují“ stárnutí buněk a stárnutí buněk způsobuje stárnutí těla...


To je stručné shrnutí velice zásadního významu telomer, resp. jejich délky a dynamiky zkracování, pro stárnutí člověka. Pozadí problému stárnutí organismu je ale mnohem komplikovanější a zajímavější. A ještě mnohem zajímavější je možnost, jak stárnutí kontrolovat. Přečtěte si v dalším textu.

Telomery poprvé objevil americký genetik Herman Meller v roce 1932 na konci chromozomů (na jejich terminálních sekcích). Později (1938-42) cytogenetička Barbara

McClintocková popsala jejich funkci (za což získala Nobelovu cenu): funkcí telomer je chránit konce chromozomů v buňkách mnohobuněčných organismů.

Enzym DNA polymeráza byl objeven v roce 1956, enzym telomeráza byl objeven v roce 1987 a Nobelova cena byla udělena v roce 2009 za objev, jak telomery a enzym telomeráza chrání chromozomy.


Kde přesně a co jsou telomery

Telomery jsou umístěny na koncích chromozomů a jsou tvořeny opakujícími se segmenty DNA. Telomerní DNA jsou dva paralelní zkroucené řetězce vytvořené pouze ze čtyř strukturálních prvků (nukleotidů),označovaných písmeny A, T, C a G (A / A (adenin), G / G (guanin), C / (cytosin) ), T / T (thymin)). Telomery jsou v podstatě posledních několik tisíc párů bází (nukleotidů) na koncích chromozomů.


Párování nukleotidu v telomerách

Nukleotid A vždy spárovaný s T a nukleotid C vždy spárován s G. V lidských telomerách se první vlákno skládá z opakujících se TTAGGG sekvencí, oproti nimž na druhém vlákně jsou AATCCC sekvence. Čím více takových sekvencí, tím delší jsou telomery. Opakující se TTAGGG sekvence, oproti nimž jsou umístěny jejich