top of page
Vyhledat

Jak vám zdravý životní styl pomáhá žít déle nebo alespoň zůstat déle zdraví

Míra zkrácení telomer má vliv na tempo vašeho stárnutí a výskyt nemocí souvisejících s věkem

Jak stárneme, telomery, ochranné čepičky chromozomů, se zkracují. Kratší telomery mohou vést ke zvýšenému výskytu chorob a špatnému přežití. Starší lidé s kratšími telomery mají třikrát zvýšené riziko úmrtí na srdeční onemocnění a osmkrát vyšší riziko úmrtí na infekční nemoci.


Co je za tím?


Telomery


Úloha telomer

Telomery hrají klíčovou roli při uchovávání informací v genomu živého organismu. Skládají se z DNA-proteinů a jsou umístěny na každém konci chromozomu. Slouží jako „airback“, který chrání genom před nukleolytickou degradací, nechtěnou rekombinací a interchromozomální fúzí.


Zkrácení telomer

V standardním procesu buněčného dělení se jistá malá část telomerické DNA ztrácí s každým dělením, neboť je použita k opravě chromozomální DNA.

Pokud délka telomer dosáhne kritického limitu, buňka prochází stárnutím nebo apoptózou (smrt buňky).

Další omezení životnosti buňky je dámo Hayflickovým limit . Ten říká, kolikrát se normální somatická diferencovaná lidská buňka může dělit, než se buněčné dělení zastaví. Maximum je 50x. To je důležité číslo, protože během dělení buněk mohou telemory opravovat (rekombinovat) poškozený genom, jak je uvedeno výše. Čím méně dělení ještě zbývá, tím méně je tedy šancí na opravu genomu.


Ke zkracování telomer dochází při každé replikaci DNA a pokud pokračuje, vede k degradaci chromozomů a buněčné smrti.Vysoká rychlost zkracování telomer urychluje stárnutí

Rychlost zkracování telomer je velmi důležitá. Jak bylo řečeno výše, telemory se s věkem zkracují, protože věnují svou část na korekci genomu. To je přirozené. Důležité je, jak rychle se telomery