top of page
Vyhledat

TELOMERICKÁ TEORIE STÁRNUTÍ aneb stárnutí buněk vede ke stárnutí organismu a co tento proces řídí

Telomerická teorie stárnutí

Teorie stárnutí telomer celkem nekompromisně a bez pochybností vysvětluje, jak telomerami řízené stárnutí buněk vede ke stárnutí celého organismu.

Skutečnost, že telomery „kontrolují“ stárnutí buněk a stárnutí buněk způsobuje stárnutí těla, je opakovaně potvrzeným faktem, ačkoli až do téměř 2015 byla tato skutečnost vědeckou komunitou „stěží“ akceptována. Což omezovalo praktickou terapeutickou aplikaci telomerické teorie stárnutí.

Dnes je však, na štěstí, telomerická teorie hlavní teorií stárnutí. Telomerickou teorii stárnutí lze považovat za hlavní, díky některým důležitým faktům:

• Jasně vysvětluje mechanismus, který způsobuje stárnutí na buněčné úrovni a proč některé buňky stárnou a jiné nikoli, a také vysvětluje nejen kvalitativní charakteristiky stárnutí buněk, ale také změny jejich rychlosti stárnutí.

• Zahrnuje a nevylučuje všechny prokázané prvky jiných teorií stárnutí.

• Dokáže přiměřeně reagovat na všechny druhy námitek týkajících se jejích základů a možností její praktické aplikace.

• Připravuje cestu pro lékařské použití - zlepšení nejen kvality našeho života, ale také zdraví.
Důležitá role Hayflickova limitu

Na rozdíl od první poloviny 20. století, kdy se předpokládalo, že buňky jsou nesmrtelné a stárnutí je proces, který se vyskytuje "někde mezi buňkami", v jeho druhé polovině na základě prací pana Hayflicka bylo zjištěno, že normální buňky (a to na rozdíl od rakovinných) mají omezenou schopnost dělit se a omezenou životnost a bylo porozuměno počtu buněčných dělení (u lidí maximálně 50, po té buňka umírá) a rychlosti jejich dělení, jakož i určitému vztahu mezi zkrácením délky telomer a počtem buněčných dělení.


Je zajímavé, že Hayflickův limit se může lišit pro různé biologické druhy a typy buněk. Existuje také korelace mezi střední délkou života a Hayflickovým limitem.