top of page
Vyhledat

Jak významná je role telomerázy při stárnutí organismu

Úkolem enzymu telomerázay je přidávat chybějící telomerické repetice na konce chromozomů a tím pomáhat obnovovat délku telomery.


Telomeráza má dvě aktivní částí:

1. Aktivní hTERT protein (lidská telomerázová reverzní transkriptáza)

2. hTERC (složka lidské telomerázové RNA) - která nastavuje enzym, přidávající DNA báze k telomeře a určující jejich sekvenci.


hTERC určuje vzorec (template) a hTERT provádí “práci”. To je role telomerázy při prodlužování telomer a obnovování „mládí“ buňky.Chromozom s telomerami
Telomery chrání DNA

Aktivita telomerázy

Telomeráza je aktivní v embryonálních a kmenových buňkách, v ostatních somatických buňkách je běžně neaktivní. Ve všech embryonálních buňkách je telomeráza aktivní během prvního trimestru.

Telomeráza také aktivně působí v zárodečných buňkách a v buňkách většiny nádorů, kterým tak umožňuje vícenásobné dělení.

Buňky bez aktivní telomerázy nemohou opravovat svoje poškození a nakonec ztratí schopnost dělit se. Buď zemřou nebo prostě “znehybní” a stanou se neúčinnými. Obojí má za následek poškození tkáně a nemoc.

Buňky s aktivní telomerázou se naproti tomu mohou zachovat prakticky navždy.

Je-li však telomeráza v somatických buňkách člověka aktivitní po dlouhou dobu a “nevhdoně” může spusit neoplastické a onkologické procesy a rizika. To může vest až k nekontrolovanému hromadnému dělení rakovinných buněk, což je nebezpečné nejen pro jednotlivé tkáně, ale také životně nebezpečné pro tělo jako celek.