top of page
Vyhledat

Co se s námi děje, když stárneme?

S věkem v lidském těle dochází ke změnám, které se primárně projevují snížením mnoha biologických funkcí a také snížením přizpůsobivosti vůči změnám spojeným s metabolickým a psychologickým stresem. Tyto fyziologické změny jsou obvykle doprovázeny změnami chování.


Biologické aspekty stárnutí

Biologické aspekty stárnutí zahrnují nejen změny způsobené stárnutím, ale také výrazně zhoršují celkový zdravotní stav nebo přinejmenším přispívají k jeho změně.

Stárnutí má hodně společného s opotřebením. Lidské tělo se podobá složitému stroji, který po dosažení určité hranice své existence začíná poměrně rychle stárnout (trup ztrácí výdrž, některé části selhávají, motor ztrácí sílu). Rychlost stárnutí stroje závisí na kvalitě kovu, ze kterého je vyroben, na způsobu jeho provozu a podpoře výkonu. Podobně je to s lidským, a každým živým, organismem.Lidské stárnutí tedy také závisí na vlastnostech jeho konstrukce - tj. na jeho původních přirozených danostech a na vlastnostech získaných (upgrade) a také na povaze využití těla - tj. způsoby práce, odpočinek, výživa. To za předpokladu, že neexistují žádné vrozené specifické rysy nebo genetické abnormality. Pro přežití člověka jsou velmi důležité specifické rysy tělesných systémů.

Je důležité si uvědomit, že stárnutí je dynamická a komplexní kaskáda událostí. Nemá jediný výchozí bod nebo událost, kterou lze nazvat hlavní příčinou.

Zásadní je, že po 40. roce letech se úmrtnost na chronické choroby zvyšuje a po 60. roce zvyšuje prudce.

Až dosud byla lékařská a výzkumná klinická praxe omezena buď na symptomy (např. bolest), nebo na specifické problémy, které jsou způsobeny změnami v genové expresi (např. zánět). Jen takové úzké pohledy však vedou k mnoha klinickým selháním a zklamáním při pokusech o léčbu nemocí souvisejících s věkem. Existují ale i jiné, již probádané a odzkoušené cesty.

Nemoci seniorů

Se změnou celkového zdravotního stavu jsou lidé v pozdějším věku zranitelnější vůči nemocem, z nichž mnohé jsou spojeny se snížením účinnosti imunitního systému. Tyto nemoci se nazývají nemoci seniorů.

Zpravidla se jedná o kombinaci příznaků stárnutí a nemocí, proti nimž tělo nemůže bojovat jako dříve. Například mladý člověk se může rychle zotavit z pneumonie, ale u staršího člověka se může toto onemocnění pro něj stát osudným.

Účinnost mnoha životně důležitých orgánů, jako je mozek, srdce, plíce, je snížena. Tento pokles je částečně důsledkem ztráty buněk v těchto orgánech a snížením schopnosti je obnovit. Kromě toho buňky starších lidí, a to i kvůli menšímu počtu dělení, nejsou vždy schopny vykonávat své funkce včas a stejně efektivně. Rovněž některé buněčné enzymy snižují svou účinnost. Zvyšuje se riziko výskytu i rychlost některých genetických mutací.